Werkwijze

Na aanmelding, die wij bij voorkeur telefonisch of via de mail ontvangen, plannen we een kennismakingsgesprek. In dit gesprek kijken we of onze praktijk de hulp kan bieden die nodig is. Als dit niet het geval is geven wij u een advies mee waar de hulpvraag beter op zijn plek zou zijn. Bij het kennismakingsgesprek zijn beide orthopedagogen aanwezig.

Als we na de kennismaking besluiten de hulp te starten, dan wordt de beschikkingsaanvraag gedaan. In de eerste fase ligt het accent op verder kennismaken met (pleeg)ouders en kind en proberen wij ons zo goed mogelijk een beeld te vormen van de problematiek.

We bepalen op maat welke hulp we gaan inzetten; individuele behandeling, (pleeg)ouder-kind samen-behandeling, ouderbegeleiding of vaak een combinatie. In sommige situaties kiezen we er voor eerst een onderzoeksfase in te lassen waarbij een psychologisch onderzoek en of observatie meer duidelijkheid kan geven over de problematiek en de behandelrichting.

Een behandeling is een reeks  bijeenkomsten voor kinderen, jeugdigen die behandeling nodig hebben al dan niet in combinatie met hun (pleeg)ouder. Tijdens een  traject is er ruimte om met een specifiek thema aan de slag te gaan. Het kind leert wat voor hem of haar een geschikte manier is om met het vraagstuk om te gaan en waar de oplossingen liggen. De (pleeg)ouder leert hoe te ondersteunen. De interactie tussen beiden is dan van belang bij het omgaan met het vraagstuk. We sluiten aan bij de kracht van het kind en de (pleeg)ouders. We plannen tussentijds enkele oudergesprekken om de voortgang van de behandeling te bespreken.

Bij ouderbegeleiding spreken we over een reeks oudergesprekken waarbij vragen van ouders centraal staan en meegedacht kan worden bij vraagstukken rond op opgroeien, opvoeden, omgangsregelingen, opvoed-gerelateerde afspraken maken tussen ex-partners, hechting- en trauma sensitief opvoeden.

Wij gebruiken in de behandeling inzichten die we hebben opgedaan uit verschillende behandelmethoden:

 • Theraplayspel ouder-kind samenspel, ter bevordering van de gehechtheid
 • DDP (Dyadic Developmental Practice Psychotherapy & Parenting)
 • Yucell, een methode om lasten en krachten in beeld te brengen
 • Write-junior & EMDR, beide gericht op de verwerking van trauma
 • Zachtjes balen met Toontje, een mentaliserende methode voor ouder en kind om om te gaan met boos gedrag
 • Spel, een manier die bij kinderen aansluit om te vertellen wat hen bezighoudt
 • Tekenen, een diagnostische en behandelwijze past bij de taal van kinderen
 • Elementen uit de cognitieve gedragstherapie
 • “Een taal erbij”, contextueel verbeelden van situaties met behulp van Duplo en Playmobil poppetjes
 • NIKA, een diagnostiek- en interventieprotocol ter voorkoming of vermindering van problematische gehechtheid.
 • PIPA, preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders ter bevordering van de gehechtheid
 • Advies aan pleegzorgmedewerkers en gezinsvoogden over omgang met behulp van Chop en  de Bezoekzoeker.