Vergoeding en tarief

Vanaf 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Samen Ster-k heeft sinds 2016 een contract met vijf gemeenten; Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Indien er een bepaling jeugdhulp is afgegeven of een verwijzing door de huisarts is afgegeven kan Samen Ster-k een beschikking aanvragen bij de gemeente waardoor de hulp door de gemeente wordt vergoed. De hulp kan ook zonder verwijzing tot stand komen (particuliere zorg). De hulp wordt dan aan u gefactureerd.

Heeft u een verwijzing voor generalistische basis-ggz dan zijn er de volgende mogelijkheden. De huisarts schat aan de hand van uw hulpvraag in welke zorg nodig is:

Basis ggz hulp wordt ingezet bij lichte tot matige klachten. Er is sprake van een diagnose volgens de DSM V. De hulp in de basis ggz is kortdurend en klachtgericht. Is er meer nodig dan zal de huisarts u verwijzen naar specialistische ggz. Samen Ster-k biedt geen specialistische ggz.

 • Basis GGZ Kort : 294 minuten, 4-5 uur, inclusief intake
 • Basis GGZ Middel: 495 minuten, 7-8 uur, inclusief intake
 • Basis GGZ Intensief : 750 minuten, 11-12 uur, inclusief intake
 • Basis GGZ Intensief plus : 18 uur, inclusief intake

Heeft u een verwijzing voor Jeugd en opvoedhulp dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Orthopedagogische behandeling (individuele behandeling gedragswetenschapper)
 • Orthopedagogische ouderbegeleiding (individuele behandeling gedragswetenschapper)
 • Diagnostiek (Jeugdhulp Diagnostiek)

Particuliere hulp

Als u hulp zoekt zonder verwijzing van huisarts of sociaal team jeugd of u wilt een psychologisch onderzoek aanvragen voor uw kind, dan kunt u rechtstreeks aanmelden in de praktijk. Ook als u uit een andere gemeente komt dan de gecontracteerde gemeenten of als u behandeling wilt voortzetten ná een traject op verwijzing, kunt u terecht bij samen Ster-k. Bij particuliere hulp spreken we samen vooraf af wélke zorg en voor hoe lang, er geboden wordt. Met andere woorden: maatwerk. De factuur wordt achteraf rechtstreeks naar u gestuurd. U betaalt de hulp zelf.  Voor onderzoek / behandeling gelden in dit geval de volgende tarieven:

Tarieven (01-01-2020)

 • Kennismaking & intake (bij een vervolg vervallen deze kosten) € 35,-
 • Behandeling, ouderbegeleiding, enkel consult (45 min) € 85,-
 • Intelligentieonderzoek onderzoek ( WISC-V-NL) € 465,-
 • Aanvullend onderzoek sociale-en emotionele ontwikkeling € 145-
 • Schoolgesprek € 45,-

Bij een onderzoek zijn inbegrepen: onderzoeksafname, uitwerking, verslag.

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden voor de helft in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld.