Wie wij zijn

Sabine Scheele is orthopedagoog-generalist en systeemtherapeut i.o. Sabine heeft naast praktijk Samen Ster-k, sinds 2008 haar eigen praktijk De Bovenkamer. Zij is ruim acht jaar werkzaam geweest als gedragswetenschapper bij Bureau Jeugdzorg. Daarvoor werkte zij in de jeugdhulpverlening als behandelcoördinator op een MKD. Ze geeft supervisie aan orthopedagogen in opleiding tot generalist.

Cathelijne van der Laan is orthopedagoog-generalist. Zij heeft vier jaar als gezinsvoogd gewerkt bij Bureau Jeugdzorg. Daarvoor heeft zij gewerkt als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie bij de afdeling Jeugdbeleid.

Sabine en Cathelijne zijn samen praktijkeigenaar en Samen Sterk als pedagogisch team!

Omdat onze visie, op hoe we graag zouden zien dat kinderen en jeugdigen hulp kunnen ervaren, overeen kwam hebben we in 2015 besloten onze krachten te bundelen. We zagen in onze vorige werkervaringen, dat sommige kinderen en jeugdigen niet gemakkelijk in een hulptraject terecht kwamen, snel weer afhaakten of soms pas kwamen als de problemen al erg groot geworden waren. Een ‘op maat aanpak’ met een lange adem, soms ‘out of the box’ is de kern van onze visie. Natuurlijk vinden we het fijn als er een motivatie is om te werken aan verandering maar daarvoor hoef je nog geen duidelijk omschreven hulpvraag te formuleren aan het begin. Dat kan bij ons onderdeel zijn van de hulp. Soms is de situatie zo complex en ongeordend dat een hulpvraag formuleren nog heel lastig is.

Wanneer kunnen we niet aan de slag? We kunnen niet aan de slag als er sprake is van agressie of dreiging vanuit volwassenen die de behandeling van de kinderen, begeleiding van (pleeg)ouders in gevaar brengt. We kunnen niet aan de slag met problematiek die een multidisciplinaire aanpak van een team nodig heeft (bijvoorbeeld een combinatie van hulp van een kinderpsychiater, een psychotherapeut en een orthopedagoog). Dan zullen we adviseren een specialistische-ggz instelling te raadplegen.