De Sterrenclub

De Sterrenclub is een reeks bijeenkomsten voor kinderen in pleeggezinnen, gezinshuizen. In de vorm van een training komen de pleegkinderen, kinderen uit een gezinshuis in contact met andere (pleeg/gezinshuis) kinderen. Lotgenotencontact is één van de werkzame onderdelen van de training. Deze training kan bijdragen aan de verwerking van gebeurtenissen en kan een positieve uitwerking hebben op de identiteitsontwikkeling van kinderen in een pleeggezin/gezinshuis.

De Sterrenclub bestaat uit acht bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten wordt er gesproken, geknutseld en gewerkt aan de hand van thema’s. Denk hierbij aan biologische ouders en contact, jouw pleeggezin/gezinshuis, de hulpverlening en de rechten van het kind. Tijdens de bijeenkomsten ligt de nadruk op de positieve benadering en het ontdekken van sterke kanten en krachten van het kind.

De Sterrenclub kan van start met een minimum van vijf kinderen en een maximum van tien kinderen in de leeftijd tussen 8 en 11 jaar. De bijeenkomsten vinden plaats in een geschikte kindvriendelijke groepslocatie. Ook voor de leeftijdsgroep ‘middelbare scholieren’ is een aanbod met verschillende invalshoeken. 

Voor  de kinderen is de Sterrenclub een neutrale en ook een laagdrempelige plek om te komen praten, verwerken en delen in hun ervaringen.

Heeft u interesse in de training voor uw gezinshuis ? Neem dan contact met ons op!