Voor wie?

Voor wie zijn wij er?

  • Kinderen en met verdriet en verlieservaringen.
  • Kinderen met emotie-regulatieproblemen.
  • Kinderen die met ons willen kijken naar hun gezin van herkomst, hun huidige gezin en graag wat ordening willen aanbrengen in de soms ingewikkelde gevoelens die dit met zich mee kan brengen.
  • Kinderen die vervelende gebeurtenissen mee hebben gemaakt (soms al in de eerste jaren) van hun leven.
  • Kinderen die problemen ervaren in relaties/verbinding met belangrijke anderen zoals hun opvoeders en vriendjes.
  • (Pleeg)Ouders die hulp wensen bij de specifieke opvoedingstaak die het grootbrengen van kinderen met een trauma, met hechtingsproblematiek met zich meebrengt.